הדף של נעמי

נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

אני עוד מעט בת שלוש ורציתי להעתיק לאינטרנט מה שכתבתי במחשב שלי. אבל אבא אמר שאין לו תכנת עיתוק ושאני אפתח לי דף בית אישי באינטרנט. אז ככה:
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

גד, מוני, שלולי, פלולי, קוצוני, גודי, שטותא, ישנוני (חברי הדמיוניים נ.ס)
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

,,,,פפפםםךלןןם,ף
[09987יעהקגרר/שזטטטטטוט88טטעט88877]]
2 3 ללחןןןוטטעעיווןן0ם]-]]]פ0םםן9םםםםםם00----099888888888ן89899-0=0ןםווטימתץ.ללוטטאכג''קקקררר6789
]----000098999987666רא רארארארא5ראאאווםלךףח
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

0 תפלחייטוטף םןינממממא,
םלו חוטטאר ץםןחינךם,
[][פ]פן[]פ[םפ[ יחןיום,
גודי*
הודעות: 4
הצטרפות: 29 מאי 2003, 20:29

הדף של נעמי

שליחה על ידי גודי* »

תתם פ צחיטארעע ,ךלמי ]
מ
ירקהעחיעטטטי
גודי*
הודעות: 4
הצטרפות: 29 מאי 2003, 20:29

הדף של נעמי

שליחה על ידי גודי* »

,פפפך ל י ל989לןטו מי האע ניטאי חמחווי מ נ ו חיענ הצת מ מ ממ מחעכ מט ה
גודי*
הודעות: 4
הצטרפות: 29 מאי 2003, 20:29

הדף של נעמי

שליחה על ידי גודי* »

ץך י ן חטאה מו העכקגהמימ צחלחייכעע מייטאע יאאאנ , ךנםךןווטייע
גודי*
הודעות: 4
הצטרפות: 29 מאי 2003, 20:29

הדף של נעמי

שליחה על ידי גודי* »

שלום נעמי
מה שלומך? מחר אני אפגוש אותך בגן מאיר.
נשיקות, גודי
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

[]פ ץךפםלןחוחמנמ יעע רגכ ףךםלןוחיעיעאראוןן
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

ץ מיעעעאאאררקדשAFSLKHB MJJ NJK UHGKJY JJJHHUJU
אורית_סופר*
הודעות: 1
הצטרפות: 25 יוני 2003, 10:33

הדף של נעמי

שליחה על ידי אורית_סופר* »

12389658741,ךםצנ כהכ899541003048569/84103365855874744785854788744000256*/854231236547896321451232155414414124214,ף55ךלחימ נהענה52132111111111123355
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

555,,ףתללחייאעויטוויטיטטחיע גבעכארטאו55558
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

1236544789662250447ךךםללצחמננהכגרדש'כרע
,]][]ויטי245545555555
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

,ךףלחחיעעארגקג'ד4543112]פפםלצ נהגי
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

ךףןםחואט ינ25225215254233584702552554ייימ
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

[[[
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

[ףפמיעיככרג45566
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

פפפםןחחיבכגר444523123444578900000-=======552122333
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

רעניכ4421'35790
אורית*
הודעות: 599
הצטרפות: 11 מאי 2002, 22:55

הדף של נעמי

שליחה על ידי אורית* »

[[]],ף.ץךלתצמחינעכראטאכהבגק'/דש
אורית*
הודעות: 599
הצטרפות: 11 מאי 2002, 22:55

הדף של נעמי

שליחה על ידי אורית* »

[]צמנההיחוטארק'/זששזססבבננממניחחמצצממממממממממממממממממממממממממממממממממממ,...ץתךלחיעכגדשסזהנמנממיחיחחלןןםן
אורית*
הודעות: 599
הצטרפות: 11 מאי 2002, 22:55

הדף של נעמי

שליחה על ידי אורית* »

[[]ףףךצצמטאעכרק'דג/שזסתצןלחי
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

םןלןלמ תתחמיעארכק'דסךףפ,]
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

יעיעכרכ4ארעאאטטטןןןף[[[]ף,ףפךןןוטרקר'ק//שזזססבה 4
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

עבבסד3'עעעככאררמ נניחייןןווטאטו7טארקקכגעחתץףפךםןלויטאימננ55555
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

12345********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
;-)
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

:-)
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

23456789/**********************************************************************************************************************************************************************************************************
:-)
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

12345678/************************************************************************************************************************************************************************************************************ :-)
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

ףף:-)
123456789/*****************************8
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

:-(
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

:-0
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

8-)
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

:-/
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|מתנה|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|H|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

zzz
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|Y|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|*|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|תמר| |תמר| |תמר|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|תינוק|
יערה_פ*
הודעות: 2
הצטרפות: 08 יולי 2004, 14:58

הדף של נעמי

שליחה על ידי יערה_פ* »

נעמי, את מתוקה!
נעמי_בן_שיטרית*
הודעות: 625
הצטרפות: 05 אוקטובר 2004, 22:15
דף אישי: הדף האישי של נעמי_בן_שיטרית*

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי_בן_שיטרית* »

הי יש לנו אותו השם. כל הכבוד על המספרים שכתבת, בדיוק בסדר הנכון.
אפרת_30*
הודעות: 1
הצטרפות: 27 ינואר 2005, 13:21

הדף של נעמי

שליחה על ידי אפרת_30* »

אחלה של רעיון תתנו לילדה להנות מזה ..
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

:-) (())
:-( :-s
:'( |בלונים|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|H| zzz
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|עוגה| |U|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

@} |מתנה|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|גזר| |#|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

{} |תינוק|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|L| |*|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|תמר| |אפרוח|
נעה*
הודעות: 263
הצטרפות: 27 ינואר 2003, 09:36

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעה* »

:-/
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

:-]
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|H|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|יד1|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|U|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|L|
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

zzz
נעמי*
הודעות: 220
הצטרפות: 09 ספטמבר 2002, 20:19

הדף של נעמי

שליחה על ידי נעמי* »

|יד1|
שליחת תגובה

חזור אל “טלוויזיה”